Hodelus (pediculus humanus capitis)

På dette nettstedet kan du lese alt om hodelus. Hvordan du påviser lus, hvordan du fjerner lus, og hvordan du beskytter deg mot å bli smuttet igjen. Dessuten hvordan du bør innrette deg når det er lus i hjemmet, på skolen, på SFO eller på institusjoner.

Hvordan sjekker jeg håret for lus?

Riktig metode for å påvise lus er viktig. Den som nettopp er smittet, har ofte har mindre enn ti lus. Da kan det være vanskelig å oppdage at man faktisk har lus. Lusesjekk bør alltid utføres i tørt hår. Begynn med å riste håret kraftig over en hvit flate. For eksempel over en hvit vaskeservant eller et hvitt papirark. Kontroller alle partikler grundig. Lus og egg avskrives ofte som ”flass”, og en lupe eller forstørrelsesglass er veldig nyttig. Voksne kan utføre denne testen på seg selv uten hjelp.

Finner du lus eller egg, vet du at du har lus og må behandles. Denne metoden fastslår imidlertid ikke om du er lusefri. Levende lus eller egg sitter normalt svært godt fast, så denne metoden må suppleres med kjemming med lusekam av god kvalitet. Før kammen flere ganger gjennom håret. Spesielt tett ved hodebunnen. Inspiser kammen nøye med lupe. Finner dun hverken egg eller lus, kan du med rimelig sikkerhet fastslå at du ikke har lus.

Finner du enten lus eller egg, må du behandles. Det vil ikke gå over av seg selv, og du vil garantert få plager og smitte andre.

Da må du behandle med lusemiddel. Eventuelt bruke forebyggende lusekur eller lusespray forebyggende.

Hva er hodelus?

Hodelus er små vingeløse insekter som må suge menneskeblod flere ganger daglig for å overleve. Farven kan variere fra gråhvit, brunaktig til nesten sorte. Lusene er 1-2 mm lange. Bare mennesker kan være vert. Alle de tre utviklingstrinnene foregår i hodebunnen til mennesker.

Lusenes innvirkning på helse

Hodelus er ikke kjent for å være bærere av smittsomme sykdommer. De kan imidlertid forårsake infeksjoner. Sårene i huden kiler og klør, og den som har lus vil ofte klore seg selv i hodebunnen, med mange små sår som følge. Disse sårene blir ikke sjelden betente og må behandles.

Luseegg og skall

Etter at man er smittet, ved at en lus er overført fra et menneske til et annet, beveger lusa seg raskt inn til hodebunnen, hvor den begynner å suge blod. Den holder seg godt fast i håret. Er lusen en hunnlus, vil det raskt utvikle seg en koloni. En hunnlus kan legge opp til seks egg hver dag. Eggene til lusa er bitte små og dråpeformede. Luseeggene limes fast i hårstrå helt inntil hodebunnen, og er nesten usynlige. Limet som hodelusa bruker til å feste eggene, er veldig sterkt. Luseegg løsner ikke fra håret ved for eksempel hårvask. Skallet er dessuten så sterkt, at det skal sterk gift eller etsende kjemikalier til for å drepe egget eller bryte ned skallet. Etter syv dager fra legging, klekkes eggene og frigjør nymfer.

Nymfer

Nymfer er lusebarn, som ennå ikke selv har rukket å bli kjønnsmodne. Fra nymfene selv er klekket, bruker de mellom syv og ti dager på å bli fullvoksne.

Lus

Etter at en lus er blitt voksen, vil den i løpet av et døgn skaffe seg en make, og bare ett døgn senere vil lusa legge egg. Lus er kjønnet, og bare hunn-lus legger egg. Inntil 6 egg i døgnet. Typisk legger hun 4 egg i døgnet, og med en levetid på ca en måned, legger den inntil 100 egg. Lusekolonien i håret til en ubehandlet person, øker derfor raskt til flere hundre individer. Lus er parasitter, som lever av menneskeblod. Blodet suges opp ved hjelp av et avansert sugerør. Røret biter seg gjennom huden og ned til den treffer en blodåre. Røret er mikroskopisk, og man føler ingen ting til at lusa suger blod. Det vil imidlertid dannes betente sår, som kan forårsake intens kløe. Ofte har man hatt lus i flere uker, før man merker noe til det. Det er viktig å huske at man allikevel er smittebærer, hele tiden.

Hodelus livssyklus fra egg via nymfe stadiene og voksnen til ny generasjon

Hodelus lever i litt over en måned. Fra lusa er omtrent 16 dager gammel og kjønnsmoden, legger den egg og starter nye sykluser. Hvis man ikke behandles, vil det utvikle seg en koloni med mange individer i forskjellig alder. Lus går ikke bort av seg selv. Ved å behandle mot lus i to omganger, med ca 10 dagers mellomrom, vil man utrydde alle lus helt. Første behandling fjerner riktig nok alle levende lus, men om man unlater å behandle 2. gang, vil egg kunne klekkes og vokse opp til en ny koloni.

Annonser


TERMINITOR LUSEKAM
Laget i steriliserbart rustfritt stål. Brukes av helsevesnet i mange land. #1 i USA.
www.terminitor.no


Bli kvitt lusa nå!
Effektiv kur fjerner hodelus, og sørger for at den ikke kommer tilbake.
www.intramed.no


| Hodelus forside | Spørsmål og svar om hodelus FAQ | Kurer not lus |

Venner av Hodelus.no