Luse FAQ: Spørsmål og svar om lus

Har du fått lus? Eller kanskje barna dine? Da er det mye du lurer på! På denne siden besvares alle de spørsmålene som du har om hodelus og de praktiske tingene som følger med det å ha lusesmitte.
Du vet kanskje om andre som har lus? Da er det veldig lurt å tipse dem om denne siden!

Hvem kan bli smittet?

Hodelus finnes bare hos mennesker, og alle kan få lus uavhengig av alder, kjønn, rase og samfunnsklasse.

Hvem har størst sjanse for å bli smittet?

Aller mest utsatt er barn med tynt og rent hår. Det er spesielt barn i grunnskole og barnehage som er usatt for smitte. Misforstått flauhet og uvitenhet, gjør dessverre at enkelte foreldre fortier lusesmitten. Det kan forårsake at hele klasser smittes unødvendig. Enkelte skoler er i praksis aldri smittefrie, og ubehandlede elever smitter de øvrige igjen og igjen.

Luseproblemet avtar gjerne på ungdomsskolenivå i takt med økende bevissthet overfor egen kropp og tiltagende forfengelighet. Småbarnsforeldre smittes imidlertid ofte ved at barn sover i deres seng, eller låner tøy, kammer og børster. Eldre barn og ungdom med yngre søsken, er på samme måte mer utsatt for å bli smittet.

Hvordan får du hodelus?

Lus overføres ved nær kontakt med en smittet person. Det kan være ved lek, eller at du gir noen en klem. Indirekte kan man smittes ved å komme i hodekontakt med infisert tøy eller gjenstander, som en som har lus nettopp har vært i kontakt med. Typisk er luer, skjerf, hårstrikker, kammer, børster, pannebånd, håndklær, sofaputer og sengetøy. Det er imidlertid langt sjeldnere enn direkte hode mot hode.

Hvordan vet jeg sikkert om jeg har hodelus?

Lus påvises ved at en hjelper faktisk kan se hodelus eller egg i hodebunn og hår. En lupe eller et forstørrelsesglass er veldig kjekt for å bli helt sikker. Synlige egg, er ensbetydendende med at man har lus. Det samme gjelder egg, med ett unntak: Hvis man nettopp har fjernet lus ved å fullføre en vellykket kur, kan det være rester av egg uten at man har lus. Disse eggrestene vil ikke utvikle seg til lus.

Les bruksanvisningen nøye!

De fleste lusekurer på det norske markedet virker. Det vil si: Du blir kvitt lusa. Felles for alle produktene, er at det er helt nødvendig å lese bruksanvisningen (pakningsvedlegget) nøye! Hvis du går i gang uten å ha lest bruksanvisningen, vil du ikke bare risikere at lusa ikke blir borte. Mange av lusemidlene er meget sterke kjemikalier, som kan være direkte farlige, dersom de ikke brukes nøyaktig som anvist. Dette er spesielt viktig for gravide, ammende, allergikere og ved bruk på små barn.

Hva er symptomene på hodelus?

Du har kanskje hørt noen unnskylde seg med at de "bare har egg”. Det er feil, og betyr bare at personen ikke har oppdaget lusene ennå. Det er ikke uvanlig å oppdage eggene før man forstår at man har lus. Lusene gjør seg for alvor gjeldene når neste generasjon (som vil være mange flere lus) begynner å forårsake kløe. Etter hvert som antall lus øker, forårsaker de intens kribling i hodebunnen. Kriblingen skyldes irritasjonsallergi fra bitte små sår som oppstår når lusa suger blod. Foreldre, lærere, helsepersonell og alle som har med barn å gjøre, bør reagere når et barn stadig klør seg i hodet. I slike situasjoner bør man sjekke barnet for lus, eventuelt varsle foresatte.

Ser du levende lus med egne øyne, har du oftest hatt lus en stund. Voksne som har lus, er mer oppmerksomme på sin egen kropp, og oppdager ofte at de er smittet ved en følelse av "bevegelse" i håret, når man ellers er i ro.

Synlige rester av eggeskall (nits), kan sees som er partikler som ligner flass eller sannkorn. Når man oppdager slikt "flass" har man gjerne hatt lus en god stund.

Hele tiden utgjør man smittefare for andre.

Hvor mange lus kan man vente å finne i håret til en smittet?

Hvis du sjekker håret jevnlig, vil du typisk ha rundt 10 når du oppdager at du er smittet. Det er veldig individuelt hvor oppmerksom man er på sin egen kropp. Noen har mange fler, når de blir klar over at de har lus. Ubehandlet vil lusesmitten øke til å bestå av hundrevis av lus fra flere overlappende generasjoner.

Hvor på kroppen kan man finne lus?

Lusa limer eggene til hårstrå helt innerst ved hodebunnen. Lus og egg kan finnes over alt på hodet, men den trives spesielt nær ørene, tinningen og i nakken. Hodelus kan  unntaksvis finnes ellers på kroppen, men bare om den er syk eller kortvarig imens den er under bevegelse etter å ha kommet fra et annet menneske.

Lusesjekk i vått eller tørt hår?

Lusesjekk bør alltid skje i tørt hår. Se egen spalte om hvordan du sjekker for lus.

Regelen om tørt hår, gjelder ikke behandling. Det er den enkelte behandlingsmåte, som avgjør om svgjør om den skal skje i tørt eller vått hår. Følg alltid bruksanvisningen nøye.

Kan hodelus fly eller hoppe?

Nei, lusa kan verken fly eller hoppe. Bena er konstruert for å krabbe og holde seg godt fast i menneskers hårstrå. Den er da også kjempegod til å holde seg fast!

Kan løse egg klekke og smitte?

Det er sjelden, men ikke umulig. Løse egg kan under spesielle forhold klekke og smitte mennesker. Det fordrer sammenfall av to spesielle omstendigheter: Riktig temperatur og rask tilgang til menneskehode etter klekkingen. Man kan for eksempel se for seg at et hårstrå løsner fra et barns hode, og havner i håret til moren. Sitter det egg fast på dette håret, kan det klekke i morens hår.

Hvor lenge har man hodelus?

Hodelus forsvinner aldri uten behandling. Når lusa har et hode å kose seg i, kan den leve der i ukevis. Imens startes nye generasjoner, og uten behandling vil man ha mengder med lus fra flere generasjoner. Lus som fjernes fra håret, lever inntil 48 timer. Etter ca 24 timer uten menneskeblod, er den imidlertid for kraftløs til å etablere seg på et nytt hode, og er dødsdømt.

Finnes det flere slags lus på mennesker?

Ja, men hodelus er i særklasse det vanligste luseproblemet blant norske barn. Andre lus på mennesker er flatlus, som oftest overføres seksuelt og lever i kroppshår. Kroppslus er meget sjelden i Norge, og som oftest finnes de i ”svettekanter” slik som bukselinninger.

Kan hodelus overføres via kjeledyr?

Nei. Kjeledyr får tidvis skylden, men hodelus er rene menneskeparasitter. De må ha menneskeblod flere ganger i døgnet for å overleve.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg har fått lus?

Start opp behandling så fort som det er praktisk mulig. Underrett alle som du har vært sammen med, som kan ha blitt smittet.

Må jeg si ifra om at jeg har lus?

Absolutt. Det er ikke flaut å ha lus, men det er veldig flaut når andre oppdager at du ikke har sagt ifra! Tenk etter hvem du eller barnet ditt har hatt nærkontakt med, lekt med eller overnattet hos den siste måneden etter at du oppdaget lusa. Ring dem og si det som det er. Hvis de reagerer negativt, kan du fortelle dem om denne websiden, som du nå er inne på (www.hodelus.no). Der vil de som du kontakter, raskt forstå at de både er "offer" og ikke minst at de selv utgjør en smittekilde. Si også fra på skole, SFO, barnehave og til leder for fritidsaktiviteter.

Hvor lang tid tar det å fjerne hodelus helt?

Fra man begynner en kur, til man er lusefri, går det fra ca èn time til èn måned. Det er avhengig av hvilken av de mange metodene, for å fjerne lus, som man velger. Mekaniske metoder basert på for eksempel lusekammer og spesialstøvsugere er de mest tidkrevende. Kurer basert på sterke pesticider (innsektgift) er de raskeste, men også forbundet med uheldige egenskaper.

Har temperatur noe å si for lusa?

Ja. Hodelus lever ikke lenge uten blod, men både lus og egg kan leve en stund uten menneskekontakt. Hvor lenge, er svært avhengig av temperaturen.

Her er en liten oversikt over sammenhengen mellom temperatur og hvor lenge lus og egg kan overleve utenfor håret:

Temperatur Lus Egg
60 5 minutter 30 minutter
50 10 minutter Mange dager
40 To døgn Mange dager
35 To døgn Mange dager
30 Ett døgn Mange dager
25 Ett døgn Mange dager
20 Ett døgn Mange dager
10 Ett døgn Mange dager
5 Ett døgn Mange dager
0 Noen timer Mange dager
-5 Noen timer Mange dager
-15 2 timer 12 timer
-20 2 timer Noen timer

I direktekontakt med varmt vann, som i en vaskemaskin, dør egg og lus raskere enn i luft med samme temperatur. Et vanlig vaskeprogram på 40 grader dreper lus og egg selv om den varme delen av programmet varer kortere en angitt i tabellen.

Hva slags behandling er effektivt mot lus?

Inntil nylig var behandling med gift det vanligste. Hodelus blomstrer imidlertid som aldri før, og mange mener at det skyldes at de kjente midlene ikke lenger er effektive. Amerikanske og tyske forskere mener at hodelus har utviklet motstandskraft mot de kjente ”luseknekkerne” (pediculicidene). Dr. Teri Meinking, en luseforsker ved University of Miami, går så langt som å fastslå at han vet at hodelus har utviklet resistans! Han forteller at enkelte stammer av lus, som han forsker på, overlever i en skål med høy giftkonsentrasjon (5% permethrin)!

En studie fra viste at ca 90% av hodelus hentet fra amerikanske skolebarn, og behandlet med det vanligste stoffet i hodelusbehandling (permethrin) overlevde. Lus hentet fra områder på jorden, som ikke bruker kjemikalier til behandling av lus, hadde kun en overlevelse på 1%. Dette tyder på at lusestammer raskt blir resistente for behandling med konvensjonelle giftbaserte kurer. Videre viste studiet at lusestammene også utviklet resistans ved lavdose behandling, på samme måte som ved massive doser.

Kan hodelus drepes ved å drukne dem?

Det hjelper ikke å ligge i lange tider med bare nesen over vannet i badekaret. Hodelus tåler godt å være lenge under vann.

Det hjelper heller ikke å vaske med sjampo. Heller ikke med Zalo eller andre sterke vaskemidler. Man kan heller ikke forebygge smitte ved å vaske seg ekstra godt. Lusa klorer seg veldig godt fast, men får faktisk aller best tak i rent hår.

Hvor viktig er det å fjerne eggene også?

Mekanisk (fysisk) fjerning av lus, gjør at barna raskt kan vende tilbake til lek og skole, uten den sosiale belastningen det er å være en ”potensiell spreder”. Egg fra lus kan vanskelig fjernes, men løstsittende egg vil bli fjernet sammen med lus, om man bruker en spesiell lusekam av god kvalitet. Levende fastsittende egg lar seg vanskelig fjerne. Om man ikke bruker preparater basert på sterk gift, er det derfor vanlig at en lusekur består av to omganger. Den andre omgangen fjerner nyklekkede nymfer (lusebarn) etter at egg som overlevde første behandling er klekket. Følg bruksanvisningen nøye!

Hvordan behandler jeg ting med mulig smitte?

Vaskbart tøy, luer, putevar, kosedyr og lignende, kan vaskes absolutt smittefrie i maskin ved 60 grader eller høyere. Alt som ikke er vaskbart, vil bli smittefritt av seg selv, hvis det får ligge i romtemperatur i 3 dager. Det er imidlertid viktig å isolere det fra alt annet som er i bruk, når det ligger slik i "karantene”. Putt det gjerne i plastsekker og legg dem på et sted som ingen i vanvare kan forsyne seg fra i karanteneperioden.

Er det lurt å spraye huset med insektmiddel?

Mange sprayer huset med insektmiddel når det er påvist lusesmitte "i huset". Dessverre er dette fortsatt vanlig i offentlige institusjoner. Det kan nok drepe kakerlakker og andre innsekter, men gjør ingen nytte ved fjerning av hodelus. Når menneskene som ferdes i et hjem eller på skolen, er behandlet mot hodelus, er det ingen gjenværende smitte i bygningen. Alle gjenstander vil uansett bli smittefrie i løpet av en weekend.

Hva kan man gjøre for å redusere lusespredning i skolen?

Normalt renhold er tilstrekkelig. Barnas klær, og spesielt hodeplagg, bør imidlertid ikke oppbevares slik at de berører andre elevers. I den relativt korte tiden som går mellom at luer og skjerf går av og på, kan lus overleve og overføres. All kjent forskning og helseanbefaling, tilsier at kjemisk behandling (sparaying, kjemisk vask osv.) ikke har noen effekt, og bare virker ødeleggende på innemiljøet.

Annonser


TERMINITOR LUSEKAM
Laget i steriliserbart rustfritt stål. Brukes av helsevesnet i mange land. #1 i USA.
www.terminitor.no


Bli kvitt lusa nå!
Effektiv kur fjerner hodelus, og sørger for at den ikke kommer tilbake.
www.intramed.no


| Hodelus forside | Spørsmål og svar om hodelus FAQ | Kurer not lus |